kaz рус eng
Сапа мен сертификаттау

Біздің өнімнің дүние жүзілік стандарттарына сәйкестілігі, жыл сайын Швейцарияның Базель қаласында өткізілетін ең танымал теңге сарайларының көрмесінде расталды.

 

 «ҚР ҰБ ҚТС» РМК сапа саласындағы саясаты


«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» РМК монеталар және монеталық дайындамалар, ордендер және марапаттау медальдарын, лауазымды тұлғалардың және ведомстволардың белгілері мен тексеру таңбаларын жобалауға және шығаруға мамандандырылған. 

Кәсіпорын басшылығы өз стратегиясын замануи әлемдік нарық жағдайларында ұйымның бәсекеге қабілеттілігін үнемі арттыру және Қазақстан Республикасының мүддесінде және ұжымның әл-ауқатын арттыру мақсатында өндірістің әрі қарай дамуы үшін тұрақты пайда алу ретінде белгілейді.

Кәсіпорын басшылығы тұтынушылардың қанағаттанушылығын қамтамасыз етуді және олардың өнім сапасына қатысты күтулерінен асып түсуді – алға қойған стратегияның негізгі бағыты деп санайды. 

kn  Саясатты жүзеге асыру төменде аталған жолдармен қамтамасыз етіледі:

 • 9000 сериялы ISO стандарттары негізінде қызметке үдерістік тәсіл әдістемелігін қолдану арқылы жүйе нәтижелігін үнемі арттыру;
 • тұтынушымен белгіленген сапа деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қолданыстағы технологияларды, жабдықтар мен материалдарды үнемі жетілдіру және жаңаларын енгізу;
 • өндірісті қайта құру және техникалық қайта жабдықтау, жаңа техника, жабдық сатып алу;
 • болуы мүмкін сәйкессіздіктердің алдын алу және олардың пайда болу себептерін жою арқылы өнім сапасының тұрақты деңгейін ұстап тұру;
 • қызметкерлер құрамын оқыту үдерісін ұйымдастыру, қызметкерлер құрамының кәсіби біліктілігін, құзыреттілігін, хабардар болуын және уәжделуін үнемі арттыру.

kn  Кәсіпорын басшылығы өзіне төмендегідей міндеттерді алады:

 • сапа менеджмент саласындағы саясатты іске асыру және қызметкерлер құрамына оны өмірге жүзеге асыру бойынша әр қызметкердің белсенді қатысуы үшін қажетті жағдайлар құру;
 • сапа менеджмент жүйесінің оған деген талаптарға сәйкес келуін қамту, оның нәтижелігін үнемі арттыру және бұл үшін қажетті ресурстарды ұсыну.

 

«ҚР ҰБ ҚТС» РМК денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясаты

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» РМК монеталар және монеталық дайындамалар, ордендер және марапаттау медальдарын, лауазымды тұлғалардың және ведомстволардың белгілері мен тексеру таңбаларын жобалауға және шығаруға мамандандырылған.
Кәсіпорын басшылығы Сапа саласындағы саясатта жарияланған стратегияларға негізділе отырып, еңбек қауіпсіздігі, денсаулық сақтау кәсіпорын қызметкерлері үшін өндірістік және бақылау процестерінің ажырамас бөлігі болуы тиіс және бөлімше қызметінің кез келген түрінен бөлек қаралмуға тиіс деп есептейді.

kn  Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы қызметтің басты бағыты болып табылатындар:

 • өндірістік жарақаттанушылықтың, кәсіптік сырқаттың, апаттардың және апаттық жағдайлардың, тосын оқиғалардың алдын алу;
 • кәсіпорын жұмыскерлерінің және оның аймағында болатын басқа мекемелер өкілдерінің денсаулығын қорғау.

kn  ДС және ЕҚҚ саласындағы саясатты жүзеге асыру келесі жолдармен қамтамасыз етіледі:

 • қауіптіліктерді сәйкестендіру және бағалау, тәуекелдіктерді дер кезінде анықтау, технологиялық үдерістерді жетілдіру, өндірісті жаңғырту, қызметкерлерді ДС және ЕҚҚ мәселелері бойынша жүйелі оқыту және оларға кеңес беру есебінен оларды келісуге боларлық деңгейге дейін төмендету бойынша шаралардың әзірленуі және жүзеге асырылуы;
 • денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының, мемлекеттік, салалық және корпоративтік нормативтік талаптардың сақталуы; 
 • 18000 сериялы OHSAS стандарттарының талаптарына сәйкес ДС және ЕҚҚ  менеджмент жүйесінің нәтижелі қызмет етуі және үнемі жақсартылуы;  
 • жұмыс орындарында жарақаттанушылықтың және қызметкерлер денсаулығы ахуалы нашарлауының алдын алу үшін қауіпсіз еңбек жағдайларының құрылуы;
 • кәсіпорын жұмыскерлері үшін еңбектің дұрыс және қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету үшін замануи технологиялар мен жабдықтардың жетілдірілуі және енгізілуі.

 

Кәсіпорын басшылығы жарияланған Саясатты іске асыру, әр қызметкердің оны жүзеге асыру бойынша белсенді қатысуы үшін қызметкерлер құрамына қажетті жағдайлар құру міндеттемелерін өзіне алады.

 

  Директор  Ф.С.Туғанбаев

Қазақстан Республика, 070005
Өскемен қ.,
Абай даңғ., 102/1
Телефон: (7232) 75-33-50
Факс: (7232) 75-15-80
E-mail: admin@kmd.kz
Copyright © 2005-2018  
Национальный банк Республики Казахстан 384915